Kva skjer

Aktivitetskalender for heile Hallingdal

Det er folka som teller

 

MØTEBOK

Regionrådet hadde møte 21.06.24.

Les meir

INVITASJON KURS

Sats på Hallingdal inviterer til kurs i prosjektlederprosessen (PLP) på Torpomoen 21-22 mars 2021.

Les meir

SATS PÅ HALLINGDAL

Vidareutvikle reiselivet og skape eit breidare og meir robust næringsgrunnlag.

Les meir

VETERANPLAN FOR HALLINGDAL

Det er no utarbeida ein felles Veteranplan for Hallingdal

Les meir

JOBB I HALLINGDAL

Ny rekrutteringsportal vart lansert fredag 18.09.2020 på møte i Vannhull Hallingdal, Pers Hotell.

Les meir

KORONASITUASJONEN

ØKONOMISK STØTTEORDNINGAR FOR NÆRINGSLIV/BEDRIFTER

Les meir

YRKESMESSA 2020

1100 elevar var innom Storefjell høyfjellshotell 08.-09.01.2020

Les meir

GODKJENNING AV NORSK REISELIVSFAGSKOLE

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har no gjeve tilsagn om akkreditering av fagskuleutdanningane Reiseliv og opplevelsesutvikling og Hotell- og restaurantdrift ved Fagskolen Tinius Olsen, avdeling Norsk Reiselivsfagskole på Geilo.

Les meir

LIVSKVALITET HALLINGDAL,LANSERING RESULTAT INNBYGGJARUNDERSØKING

I dag vart resultat frå innbyggjarundersøking om livskvalitet presentert.I samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statistisk sentralbyrå har Regionrådet for Hallingdal gjennomført ein pilot i norsk samanheng, når det gjeld måling av livskvalitet.

Les meir

LIVSKVALITET, INNBYGGJARUNDERSØKING

Regionrådet for Hallingdal vil bruke måling av livskvalitet som verktøy for regional utvikling.

Les meir

HALLINGDAL, PILOT I NORGE FOR MÅLING AV LIVSKVALITET

Regionrådet for Hallingdal vil bruke måling av livskvalitet som verktøy for regional utvikling.

Les meir

HØYRING OG OFFENTLEG ETTERSYN

Regional plan for ordinære idrettsanlegg med regional betydning i Hallingdal for perioden 2018-2021

Les meir

HØYRING - UTBYGGING BREBAND

Kommunane i Hallingdal med koordinering frå Regionrådet for Hallingdal skal i 2017 søke om statlege midlar til vidare utbygging av fibernett i utvalte område. Dei som ynskjer å gje høyringsuttale er invitert til å gjera det innan 24.4.2017.

Les meir

TEMADAG - GRØNT SKIFTE

Regionrådet for Hallingdal, Hallingdal Næringshage og Hallingskog inviterar til Pers Hotell måndag 03.04.2017 kl.09-15.30.

Les meir

BU I HALLINGDAL

Flott brosjyre som ynskjer å vise Hallingdal som bustadregion.

Les meir

JOBB I HALLINGDAL

På facebook har me lansert ny side for deg som ynskjer jobb eller har ledige stillingar i Hallingdal. Sida blir administrert av Regionrådet for Hallingdal

Les meir

5,6 MILL. I TILSKOT TIL BREIBANDSUTBYGGING I HALLINGDAL

Hallingdal nådde fram med sin søknad.Av ein nasjonal pott i 2015 på 110 mil. har Hallingdal fått tilsagn om 5,6 mill.. Av totalt 172 søknadar var det løyvd midlar til 32.

Les meir

Innkalling

Regionrådet har møte 27.10.23

Les meir

Høringsskriv

Høringsskriv Forslag til regional plan for klima, natur og klimatilpasning

Les meir