Kva skjer

Aktivitetskalender for heile Hallingdal

 

INNKALLING

Regionrådet skal ha møte fyrstkomande fredag 26.02.2021

Les meir

VETERANPLAN FOR HALLINGDAL

Det er no utarbeida ein felles Veteranplan for Hallingdal

Les meir

MUNNBIND

Regionrådet for Hallingdal har bestilt 2000 munnbind til elevane på ungdoms- og vidaregåande skuler i Hallingdal

Les meir

JOBB I HALLINGDAL

Ny rekrutteringsportal vart lansert fredag 18.09.2020 på møte i Vannhull Hallingdal, Pers Hotell.

Les meir

KORONASITUASJONEN

ØKONOMISK STØTTEORDNINGAR FOR NÆRINGSLIV/BEDRIFTER

Les meir

YRKESMESSA 2020

1100 elevar var innom Storefjell høyfjellshotell 08.-09.01.2020

Les meir

LEDIG STILLING DAGLEG LEIAR

Ein av dei mest spennande jobbane i Hallingdal.

Les meir

GODKJENNING AV NORSK REISELIVSFAGSKOLE

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har no gjeve tilsagn om akkreditering av fagskuleutdanningane Reiseliv og opplevelsesutvikling og Hotell- og restaurantdrift ved Fagskolen Tinius Olsen, avdeling Norsk Reiselivsfagskole på Geilo.

Les meir

LIVSKVALITET HALLINGDAL,LANSERING RESULTAT INNBYGGJARUNDERSØKING

I dag vart resultat frå innbyggjarundersøking om livskvalitet presentert.I samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statistisk sentralbyrå har Regionrådet for Hallingdal gjennomført ein pilot i norsk samanheng, når det gjeld måling av livskvalitet.

Les meir

LIVSKVALITET, INNBYGGJARUNDERSØKING

Regionrådet for Hallingdal vil bruke måling av livskvalitet som verktøy for regional utvikling.

Les meir

REGIONRÅDSMØTE

Fredag  01.02.2019 på Gol kommunehus.

Les meir

VELLUKKA TUR TIL BRUSSEL

Regionrådet for Hallingdal arrangerte i  veke 37 tur til Brussel for regionrådet og rådmannsutvalet.

Les meir

HALLINGDAL, PILOT I NORGE FOR MÅLING AV LIVSKVALITET

Regionrådet for Hallingdal vil bruke måling av livskvalitet som verktøy for regional utvikling.

Les meir

DIGITALISERINGSKONFERANSE

Hallingdal Næringshage med fleire inviterar alle bransjar og bedrifter i Buskerud til digitaliseringskonferanse 13.09.2018

Les meir

HYTTEMESSA 2018

Årets hyttemesse på Hellerudsletta var godt representert frå Hallingdal.

Les meir

YRKESMESSA 2018

Yrkesmessa Hallingdal mot nye rekordar.  Den har vore  på Storefjell Høyfjellshotel 9-10.01.2018.

Les meir

HØYRING OG OFFENTLEG ETTERSYN

Regional plan for ordinære idrettsanlegg med regional betydning i Hallingdal for perioden 2018-2021

Les meir

NYE HALLINGAMBASSADØRAR

På Hallingtinget 31.10.2017 vart  nye Hallingambassadørar presentert.

Les meir

HØYRING - UTBYGGING BREBAND

Kommunane i Hallingdal med koordinering frå Regionrådet for Hallingdal skal i 2017 søke om statlege midlar til vidare utbygging av fibernett i utvalte område. Dei som ynskjer å gje høyringsuttale er invitert til å gjera det innan 24.4.2017.

Les meir

HALLINGTREFF

Kom å bu og lev her i Hallingdal.  Regionrådet for Hallingdal med samarbeidspartnarar inviterar til gratis informasjonsmøte i Oslo 19.04.2017.

Les meir

TEMADAG - GRØNT SKIFTE

Regionrådet for Hallingdal, Hallingdal Næringshage og Hallingskog inviterar til Pers Hotell måndag 03.04.2017 kl.09-15.30.

Les meir

MØTE MED JAN TORE SANNER

Regionrådet for Hallingdal hadde fredag 24.02.17 møte med kommunal- og moderniseringsministeren.

Les meir

KOLLEKTIVTILBOD HALLINGDAL - OSLO

Hallingdal har eit rimeleg godt kollektivtilbod Hallingdal - Oslo, 8 avgangar kvar dag.

Les meir

REGIONREFORMA

Valdres og Hallingdal på lag i regionreforma og med innspel til ny regionalmelding.

Les meir

HALLINGTINGET

Møtebok frå Hallingtinget 29.04.2016.

Les meir

BU I HALLINGDAL

Flott brosjyre som ynskjer å vise Hallingdal som bustadregion.

Les meir

VANNFORVALTNING HALLINGDAL OG VALDRES

Hallingdalskommunene har vedtatt vidareføring av dette prosjektet ut 2018.

Les meir

REGIONRÅDSMØTE

Fredag 26.02.2016 hadde Regionrådet møte på Flå

Les meir

UTLYSNING FJELLSATSINGA

10 millioner rettes i år mot "Ungdom og entreprenørskap i fjellområdene". Det kunngjorde kommunalminister Jan Tore Sanner (H) tirsdag.

Les meir

REGIONRÅDSMØTE

Fredag 29.01.2016 hadde Regionrådet for Hallingdal møte i Hemsedal

Les meir

Hallingdal.no

Torsdag 14. januar 2016 lanserte Regionrådet for Hallingdal www.hallingdal.no. Det fins so mykje god informasjon om regionen vår, men aldri før har dette vore samla på ein plattform.

Les meir

JOBB I HALLINGDAL

På facebook har me lansert ny side for deg som ynskjer jobb eller har ledige stillingar i Hallingdal. Sida blir administrert av Regionrådet for Hallingdal

Les meir

HISTORIA OM HALLINGDAL

Har du denne praktboka om Hallingdal?  .

Les meir

YRKESMESSE 2015

Arrangement for elevar frå ungdoms- og vidaregående skuler i Hallingdal på Storefjell Høyfjellshotell 08.-09.12.2015.

Les meir

Hallingtinget

Hadde fyrste møte etter kommunevalet  29.-30.10.2015 .

Les meir

REGIONRÅDSMØTE

Fredag 16.10.2015 var fyrste regionrådsmøte med dei nyvalgte ordførarane i Hallingdal.

Les meir

5,6 MILL. I TILSKOT TIL BREIBANDSUTBYGGING I HALLINGDAL

Hallingdal nådde fram med sin søknad.Av ein nasjonal pott i 2015 på 110 mil. har Hallingdal fått tilsagn om 5,6 mill.. Av totalt 172 søknadar var det løyvd midlar til 32.

Les meir

Begroingsprøver

Prosjektleder Ellen Margrethe Stabursvik drar rundt i Hallingdal og Valdres med prøvetakningsutsstyr for å ta biologiske prøver i en del vassdrag.

Les meir

Ringeriksbanen, anleggsstart 2019

I dag var statsminister, saman med finansminister, samferdselsminister, KrF-leiar Knut Arild Hareide og Venstreleiar Trine Skei Grande på Sundvollen og presenterte vidare planar og framdrift

Les meir

Nye heimesider

Regionrådet for Hallingdal og kommunane kjem i dag ut i ny drakt. Det er nye friske sider som me håpar blir godt motteken og som de som brukarar vil setja pris på.

Les meir

Sykkelfeber i Hallingdal

Prosjektet Tråkk'N'Roll har som mål å skape vekst i Hallingdal gjennom utvikling av terrengsykkeltilbudet. Markedet for sykkel er i vekst både i Norge og internasjonalt.

Les meir

Høyring – utbygging av breiband

Kommunane i Hallingdal med koordinering frå Regionrådet for Hallingdal vil også i 2015 søke om statlege midlar til vidare utbygging av fibernett i utvalte område. Dei som ynskjer å koma med innspel må gjera det innan 13. mai.

Les meir