Om Hallingtinget

Hallingtinget er det øvste organet i Regionrådet for Hallingdal. 

Det er 5 kommunestyremedlemmer frå kvar kommune,  der den eine er ordføraren
og dei 4 andre er medlemmer av formannskap eller leiarar av hovudutval/sektorutval.

I tillegg har rådmennene møte, tale og forslagsrett.

Vedtekter

Viljeserklæring

 

MEDLEMMER 2019-2023

 

Flå
 NAVN EPOST  KOMMUNE    PARTI

Merete Gandrud

merete.gandrud@flaa.kommune.no                             

Flå                      

 Arbeiderpartiet/krf

Sigrid Ingeborg Gislerud

sigrid.ingeborg.gislerud@flaa.kommune.no

Flå

 Arbeiderpartiet/krf

Sigrid Grimeli

sigridgrimeli@gmail.com

Flå  Senterpartiet

Tor Egil Buøen

tor.egil.buoen@flaa.kommune.no

Flå   Bygdelista

Geir Vidme

geir.vidme@hotmail.com

Flå

 Bygdelista
Nesbyen
NAVN EPOST  KOMMUNE  PARTI

Tore Haraldset

tore.haraldset@nesbyen.kommune.no

Nesbyen  Bygdelista 

Heidi Hovind Sezer

Heidi.Hovind.Sezer@Nes.hdpolitiker.no

 Nesbyen Bygdelista

Geir O Garthus

Geir.Olav.Garthus@Nes.hdpolitiker.no

 Nesbyen  Senterpartiet

Bård Heio

Bard.Heio@Nes.hdpolitiker.no

 Nesbyen  Høgre

Linda Støvik

Linda.Stovik@Nes.hdpolitiker.no

 Nesbyen  Arbeiderpartiet
Gol

NAVN

EPOST

KOMMUNE PARTI

Heidi Granli                              

heidi.granli@gol.kommune.no

Gol  Arbeiderpartiet

Herbrand Jegleim

herbrand.jegleim@gol.hdpolitiker.no

 Gol Senterpartiet

Leif Norhaug

leif.norhaug@gol.hdpolitiker.no

 Gol Arbeiderpartiet 

Kristin Bakke Haugen

kristin.bakke.haugen@gol.hdpolitiker.no

 Gol Senterpartiet

Tom Rune Blakkestad

tom.rune.blakkestad@gol.hdpolitiker.no

 Gol Høgre 
Hemsedal
 NAVN EPOST  KOMMUNE  PARTI 

Pål Terje Rørby 

paal.rorby@hemsedal.kommune.no

Hemsedal  Senterpartiet 

Andreas Smith Eriksen

Andreas.Smith-Erichsen@hemsedal.hdpolitiker.no

 Hemsedal Høgre

Petter Owesen

petter.owesen@hemsedal.hdpolitiker.no

 Hemsedal  Bygdelista

Helene Sagabråten

helene.sagabraten@hemsedal.hdpolitiker.no

 Hemsedal  Arbedierpartiet

Norunn Rivedal 

norunn.rivedal@hemsedal.hdpolitiker.no

 Hemsedal Senterpartiet
Ål

MEDLEM 

EPOST KOMMUNE   PARTI

Solveig Vestenfor

solveig.vestenfor@aal.kommune.no

Ål Arbeiderpartiet 

Tore Bøygard

Tore.Boygard@aal.hdpolitiker.no

Ål Arbeiderpartiet 

Ole Egil Trintrud

Ole.Egil.Trintrud@aal.hdpolitiker.no

Ål Senterpartiet

Anne Vetteren Grøthe

Anne.Vetteren.Grothe@aal.hdpolitiker.no 

Ål Senterpartiet

Jørund Li

Jorund.Li@aal.hdpolitiker.no 

Ål  Høgre
Hol
 NAVN EPOST  KOMMUNE    PARTI
 Petter   Rukke  

Petter.Rukke@hol.kommune.no

Hol

 Arbeiderpartiet

Nina Dalen                

Nina.Dalen@Hol.hdpolitiker.no

Hol  Arbeiderpartiet

 Hanne Birgitte Lindbak Haatuft

Hanne.Birgitte.Lindbak.Haatuft@Hol.hdpolitiker.no

Hol  Høgre

Sigrid Simensen Ilsøy

Sigrid.Simensen.Ilsoy@Hol.hdpolitiker.no

Hol   Senterpartiet
Martin Grøslandsbråten

Martin.Groslandsbraten@Hol.hdpolitiker.no

Hol                              

 Senterpartiet


Fylkeskontakt
NAVN EPOST KOMMUNE PARTI

Tonje Brenna

tonjeb@viken.no

 Viken fylkeskommune Arbeiderpartiet

Iselin Haugo

iselinh@viken.no

 Viken fylkeskommune

 Høgre

Magnus Weggersrud

magnusw@viken.no

 Viken fylkeskommune

Senterpartiet

test