Om Hallingtinget

Hallingtinget er det øvste organet i Regionrådet for Hallingdal. 

Det er 5 kommunestyremedlemmer frå kvar kommune,  der den eine er ordføraren
og dei 4 andre er medlemmer av formannskap eller leiarar av hovudutval/sektorutval.

I tillegg har rådmennene møte, tale og forslagsrett.

Vedtekter

Viljeserklæring

 

MEDLEMMER 2015-2019

Oversikt alle medlemmer

 

Flå
 NAVN EPOST  KOMMUNE    PARTI

Tor Egil Buøen

Tor-Egil.Buoen@flaa.kommune.no

Flå

 Bygdelista

Kristin Gullingsrud

Kristin.Gullingsrud@flaa.kommune.no

Flå

 Bygdelista

Karsten Ekeren

ekeren@online.no

Flå  Fremskrittspartiet

Merethe Elisabeth Høntorp   Gandrud

Merete.h.gandrud@gmail.com

Flå   Arbeiderpartiet

Sigrid Ingeborg Gislerud

Sigrid-ingeborg.gislerud@flaa.kommune.no

Flå

SAM
Nes
NAVN EPOST  KOMMUNE  PARTI

Tore Haraldset

Tore.Haraldset@nes-bu.kommune.no 

Nes  Bygdelista 

Gerd Jorde

gjorde@online.no

 Nes  Senterpartiet

Astrid Brattested

abrattested@gmail.com

 Nes  Bygdelista

Endre Storhaug

endre@mabyggas.no

 Nes  Høgre

Knut Jacob Larsen                     

knjla@online.no

 Nes  Arbeiderpartiet
Gol

NAVN

EPOST

KOMMUNE PARTI

Heidi Granli                              

heidi.granli@gol.kommune.no

Gol  Arbeiderpartiet

Hallvor Lilleslett

hallvor.lilleslett@gol.kommune.no

 Gol Venstre

Svein Eide

svein.eide@hdpolitiker.no

 Gol Arbeiderpartiet 

Herbrand Jegleim

herbrand.jegleim@hdpolitiker.no

 Gol Senterpartiet

Roger Toppen

roger.toppen@hdpolitiker.no

 Gol Høgre 
Hemsedal
 NAVN EPOST  KOMMUNE  PARTI 

Oddvar Grøthe 

Oddvar.Grothe@hemsedal.kommune.no

Hemsedal  Senterpartiet 

Kjell Erik Skølt

Kjell.erik@sorehjelmen.no

 Hemsedal Arbeiderpartiet

Maria Jartman

Maria.Jartmann@Hemsedal.hdpolitiker.no

 Hemsedal  Høgre

Olav Støyten

olavstoe@frisurf.no

 Hemsedal  Kristeleg folkeparti

Petter Owesen

Petter.Owesen@hemsedal.kommune.no

 Hemsedal Bygdelista
Ål

NAVN 

EPOST  KOMMUNE   PARTI

Solveig Vestenfor

Solveig.Vestenfor@aal.kommune.no 

Ål Arbeiderpartiet 

Dagfinn Bøygard

Dagfinn.Boygard@aal.hdpolitiker.no

Ål Arbeiderpartiet 

Torleif Dalseide

Torleif.Dalseide@aal.hdpolitiker.no

Ål Venstre

Torhild Helling Bergaplass

Torhild.Bergaplass@aal.kommune.no

Ål Høgre

Ole Egil Trintrud

Ole.Egil.Trinterud@aal.hdpolitiker.no

Ål  Senterpartiet
Hol
 NAVN EPOST  KOMMUNE    PARTI
 Petter   Rukke  

Petter.Rukke@hol.kommune.no

Hol

 Arbeiderpartiet

Sigrid   Simensen Ilsøy                 

Sigrid.Simensen.Ilsoy@Hol.hdpolitiker.no

Hol  Senterpartiet

Mari Fjørtøft   Bjørnstad

Mari.Fjortoft.Bjornstad@Hol.hdpolitiker.no

Hol  Arbeiderpartiet

Matias Eide   Sataøen

Mathias.Eide.Sataoen@Hol.hdpolitiker.no

Hol   Venstre

Petter   Braaten

Petter.Braaten@Hol.hdpolitiker.no

Hol

 Høgre

Fylkeskontakt
NAVN EPOST KOMMUNE PARTI

Anne Sandum

anne.sandum@bfk.no

Buskerud fylkeskommune Arbeiderpartiet

Iselin Haugo

Iselin.Haugo@bfk.no

 Buskerud fylkeskommune  Høgre
test