Hallingtinget

Hallingtinget er det øvste organet i Regionrådet for Hallingdal. 

Det er 5 kommunestyremedlemmer frå kvar kommune,  der den eine er ordføraren og dei 4 andre er medlemmer av formannskap eller leiarar av hovudutval/sektorutval.

I tillegg har rådmennene møte, tale og forslagsrett.

 

 

Vedtekter

Viljeserklæring

 

 

  

test