Profilhåndbok

For å gi Hallingdal en så attraktiv og tydelig kommunikasjon som overhodet mulig hadde Hallingdal et sterkt ønske om et felles visuelt uttrykk for hele regionen. Regionrådet for Hallingdal og daværende Visit Hallingdal, sammen med en rekke støttespillere, arbeidet frem en merkevareplattform for Hallingdal i 2013. Profilhåndboken viser frem merkevareplattformen og skal være et styringsverktøy som viser oss hvordan Hallingdal sin profil skal brukes, hvor den skal brukes og i hvilket format.

Hallingdals nye logo

Merkevareplattformen med ny logo ble 18.desember 2013 presentert slik:
"I Hallingdal er det lange tradisjona for å samarbeide. Me er sterke kor for uss, men endå sterkare når me står samla. Hallingdal er ein mangfoldig dal med noko for ein kvar smak. Her kan du få alt du ønska deg anten du er innbyggjar, hyttehalling, turist ell næringsdrivande. Gjennom ein felles merkevareplattform og ein tydeleg profil vil me styrke vår felles identitet." 

Hovedlogo ståendeHovedlogo liggende

Logoen kan brukes både liggende og stående. Fargeelementene representerer våre fjell og våre farger. Fargene gjenspeiler de 4 årstidene, malerkunsten, drakttradisjoner og fargerike hallinger. Akkurat som i Hallingdal er det i logoen rom for utforsking og oppdaging. Ser du godt etter kan du se en H ligge mellom fjellene. Den strekker seg mot både østlandet og vestlandet og symboliserer Hallingdal som møteplassen mellom øst og vest.

Mål

- Styrke felles identitet og omdømme gjennom en tydelig profil.
- Samordne merkevarebygging av Hallingdal som region.
- Styrke regionen som bu- og arbeidsmarked, samtidig gi reiselivet og næringslivet i Hallingdal den synligheten det fortjener.
- Merkevareplattformen skal være til bruk både for reiselivet, små og store næringsinteresser, det offentlige,   flest mulig bedrifter, lag og organisasjoner skal bruker profilen som et komplimenterende element i sin markedsføring/informasjon av produkter og tjenester. 
- La identiteten/logoen og kvaliteten på produkt og tjenester, fra og i Hallingdal gjøre hverandre gode.

 

Profilhåndboka

Last ned profilhåndboka

Last ned profilelementer

 Hovedlogo Hallingdal                              Hovedlogo stående   

Hovedlogo hvit transparant                               Hovedlogo hvit transparent  

Hovedlogo sort tranperant                               Hovedlogo sort transparent 

Hovedlogo hvit monokrom
                                 Logo hvit monokrom

 Hovedlogo liggende                  Hovedlogo liggende 

 Hovedlogo liggende transparent                   Hovedlogo liggende transparent 

test