Hallingdal Ungdomsråd

Hallingdal ungdomsråd vart etablert i 2009 og består av 2 representantar frå kvar kommune. Rådet har møter ca 6 gonger i året og handsamar viktige saker relatert til ungdom i Hallingdal. HUR sine eigne facebooksider. 

Bjørn-Egil Tørrisen er ny leiar for HUR.  Møteplan for HUR 2023.      Vedtekter

INNKALLINGER 

 MØTEBØKER

test