KORONASITUASJONEN

ØKONOMISK STØTTEORDNINGAR FOR NÆRINGSLIV/BEDRIFTER

I samband med koronasituasjonen er det oppretta ei rekke støtteordningar, for næringsliv/bedrifter. Dette er både nasjonale
og regionale ordningar.

HER FINN DU TABELL SOM GJEV EI OVERSIKT OM AKTUELLE ORDNINGAR MED AKTIVE LENKAR TIL EIGNE NETTSIDER.

Næringsapparatet i Hallingdal vil og kunne rettleie og gje nærare informasjon. Ta kontakt med:

     Webinar i regi av Hallingdal Næringshage:  Hva kan det offentlige og de lokale bankene bidra med?

test