• HØYRING 2019 -UTBYGGING BREIBAND

  09.04.2018
  Kommunane i Hallingdal med koordinering frå Regionrådet for Hallingdal skal i 2019 søke om statlege midlar til vidare utbygging av fibernett i utvalte område. Dei som ynskjer å gje høyringsuttale er invitert til å gjera det innan 21.6.2019. Kommunane i...
  Les mer
 • INNKALLING

  20.05.2019
  Møte i Regionrådet fredag 24.05.2019 på Næringstunet, Nes
  Les mer
 • MØTEBOK

  15.05.2019
  Regionrådet hadde møte 04.05.- 05.05.2019.
  Les mer
 • LIVSKVALITET, INNBYGGJARUNDERSØKING

  26.03.2019
  Regionrådet for Hallingdal vil bruke måling av livskvalitet som verktøy for regional utvikling.
  Les mer
 • INNKALLING

  23.04.2019
  Møte Hallingtinget fredag 03.05.2019
  Les mer
 • MØTEBOK

  11.02.2019
  Regionrådet for Hallingdal hadde møte 01.02.2019.
  Les mer
 • REGIONRÅDSMØTE

  19.12.2018
  Fredag  01.02.2019 på Gol kommunehus.
  Les mer
 • VELLUKKA TUR TIL BRUSSEL

  19.09.2018
  Regionrådet for Hallingdal arrangerte i  veke 37 tur til Brussel for regionrådet og rådmannsutvalet.
  Les mer
 • HALLINGDAL, PILOT I NORGE FOR MÅLING AV LIVSKVALITET

  06.09.2018
  Regionrådet for Hallingdal vil bruke måling av livskvalitet som verktøy for regional utvikling.
  Les mer
 • DIGITALISERINGSKONFERANSE

  16.08.2018
  Hallingdal Næringshage med fleire inviterar alle bransjar og bedrifter i Buskerud til digitaliseringskonferanse 13.09.2018
  Les mer
 • HYTTEMESSA 2018

  10.04.2018
  Årets hyttemesse på Hellerudsletta var godt representert frå Hallingdal.
  Les mer
 • HØYRING -UTBYGGING BREIBAND

  09.04.2018
  Kommunane i Hallingdal med koordinering frå Regionrådet for Hallingdal skal i 2018 søke om statlege midlar til vidare utbygging av fibernett i utvalte område. Dei som ynskjer å gje høyringsuttale er invitert til å gjera det innan 24.4.2018. Kommunane i...
  Les mer
 • YRKESMESSA 2018

  10.01.2018
  Yrkesmessa Hallingdal mot nye rekordar.  Den har vore  på Storefjell Høyfjellshotel 9-10.01.2018.
  Les mer
 • HØYRING OG OFFENTLEG ETTERSYN

  01.12.2017
  Regional plan for ordinære idrettsanlegg med regional betydning i Hallingdal for perioden 2018-2021
  Les mer
 • NYE HALLINGAMBASSADØRAR

  07.11.2017
  På Hallingtinget 31.10.2017 vart  nye Hallingambassadørar presentert.
  Les mer
 • INNOVATIV INNKJØPSKOORDINATOR

  16.06.2017
  Ledig stilling
  Les mer
 • HØYRING - UTBYGGING BREBAND

  07.04.2018
  Kommunane i Hallingdal med koordinering frå Regionrådet for Hallingdal skal i 2017 søke om statlege midlar til vidare utbygging av fibernett i utvalte område. Dei som ynskjer å gje høyringsuttale er invitert til å gjera det innan 24.4.2017.
  Les mer
 • HALLINGTREFF

  04.04.2017
  Kom å bu og lev her i Hallingdal.  Regionrådet for Hallingdal med samarbeidspartnarar inviterar til gratis informasjonsmøte i Oslo 19.04.2017.
  Les mer
 • TEMADAG - GRØNT SKIFTE

  30.03.2017
  Regionrådet for Hallingdal, Hallingdal Næringshage og Hallingskog inviterar til Pers Hotell måndag 03.04.2017 kl.09-15.30.
  Les mer
 • MØTE MED JAN TORE SANNER

  27.02.2017
  Regionrådet for Hallingdal hadde fredag 24.02.17 møte med kommunal- og moderniseringsministeren.
  Les mer
 • KOLLEKTIVTILBOD HALLINGDAL - OSLO

  21.09.2016
  Hallingdal har eit rimeleg godt kollektivtilbod Hallingdal - Oslo, 8 avgangar kvar dag.
  Les mer
 • REGIONREFORMA

  30.06.2016
  Valdres og Hallingdal på lag i regionreforma og med innspel til ny regionalmelding.
  Les mer
 • HALLINGTINGET

  28.04.2016
  Møtebok frå Hallingtinget 29.04.2016.
  Les mer
 • BU I HALLINGDAL

  19.04.2016
  Flott brosjyre som ynskjer å vise Hallingdal som bustadregion.
  Les mer
 • VANNFORVALTNING HALLINGDAL OG VALDRES

  06.04.2016
  Hallingdalskommunene har vedtatt vidareføring av dette prosjektet ut 2018.
  Les mer
 • REGIONRÅDSMØTE

  24.02.2016
  Fredag 26.02.2016 hadde Regionrådet møte på Flå
  Les mer
 • UTLYSNING FJELLSATSINGA

  11.02.2016
  10 millioner rettes i år mot "Ungdom og entreprenørskap i fjellområdene". Det kunngjorde kommunalminister Jan Tore Sanner (H) tirsdag.
  Les mer
 • REGIONRÅDSMØTE

  28.01.2016
  Fredag 29.01.2016 hadde Regionrådet for Hallingdal møte i Hemsedal
  Les mer
 • Hallingdal.no

  14.01.2016
  Torsdag 14. januar 2016 lanserte Regionrådet for Hallingdal www.hallingdal.no. Det fins so mykje god informasjon om regionen vår, men aldri før har dette vore samla på ein plattform.
  Les mer
 • JOBB I HALLINGDAL

  08.01.2016
  På facebook har me lansert ny side for deg som ynskjer jobb eller har ledige stillingar i Hallingdal. Sida blir administrert av Regionrådet for Hallingdal
  Les mer
 • HISTORIA OM HALLINGDAL

  14.12.2015
  Er det fortsatt nokon som ikkje har denne fantastisk flotte boka?  Den er til salgs hjå bokhandlarane  i Hallingdal eller ta direkte kontakt med Regionrådet.
  Les mer
 • YRKESMESSE 2015

  03.12.2015
  Arrangement for elevar frå ungdoms- og vidaregående skuler i Hallingdal på Storefjell Høyfjellshotell 08.-09.12.2015.
  Les mer
 • Hallingtinget

  29.10.2015
  Hadde fyrste møte etter kommunevalet  29.-30.10.2015 .
  Les mer
 • REGIONRÅDSMØTE

  15.10.2015
  Fredag 16.10.2015 var fyrste regionrådsmøte med dei nyvalgte ordførarane i Hallingdal.
  Les mer
 • 5,6 MILL. I TILSKOT TIL BREIBANDSUTBYGGING I HALLINGDAL

  01.10.2015
  Hallingdal nådde fram med sin søknad.Av ein nasjonal pott i 2015 på 110 mil. har Hallingdal fått tilsagn om 5,6 mill.. Av totalt 172 søknadar var det løyvd midlar til 32.
  Les mer
 • Begroingsprøver

  30.09.2015
  Prosjektleder Ellen Margrethe Stabursvik drar rundt i Hallingdal og Valdres med prøvetakningsutsstyr for å ta biologiske prøver i en del vassdrag.
  Les mer
 • Ringeriksbanen, anleggsstart 2019

  30.08.2015
  I dag var statsminister, saman med finansminister, samferdselsminister, KrF-leiar Knut Arild Hareide og Venstreleiar Trine Skei Grande på Sundvollen og presenterte vidare planar og framdrift
  Les mer
 • Nye heimesider

  20.08.2015
  Regionrådet for Hallingdal og kommunane kjem i dag ut i ny drakt. Det er nye friske sider som me håpar blir godt motteken og som de som brukarar vil setja pris på.
  Les mer
 • Fri og Frisk

  18.08.2015
  KOMMUNANE GJER EIT LYFT FOR HALLINGHELSA! Hallingdal har fått sitt eige team som skal bidra til at dei 6 kommunane samarbeider best mogeleg for å kunne tilby gode helsetenester til innbyggjarane.  Øystein Lappegard, samhandlingsleder   Jørund Li, felle...
  Les mer
 • Sykkelfeber i Hallingdal

  24.06.2015
  Prosjektet Tråkk'N'Roll har som mål å skape vekst i Hallingdal gjennom utvikling av terrengsykkeltilbudet. Markedet for sykkel er i vekst både i Norge og internasjonalt.
  Les mer
 • Høyring – utbygging av breiband

  12.05.2015
  Kommunane i Hallingdal med koordinering frå Regionrådet for Hallingdal vil også i 2015 søke om statlege midlar til vidare utbygging av fibernett i utvalte område. Dei som ynskjer å koma med innspel må gjera det innan 13. mai.
  Les mer

Aktuelt

test