• MØTEBOK

  22.03.2022
  Hallingting hadde møte 04.-05.12.23.
  Les mer
 • INVITASJON KURS

  05.11.2020
  Sats på Hallingdal inviterer til kurs i prosjektlederprosessen (PLP) på Torpomoen 21-22 mars 2021.
  Les mer
 • SATS PÅ HALLINGDAL

  26.08.2019
  Vidareutvikle reiselivet og skape eit breidare og meir robust næringsgrunnlag.
  Les mer
 • VETERANPLAN FOR HALLINGDAL

  04.12.2020
  Det er no utarbeida ein felles Veteranplan for Hallingdal
  Les mer
 • JOBB I HALLINGDAL

  11.12.2019
  Ny rekrutteringsportal vart lansert fredag 18.09.2020 på møte i Vannhull Hallingdal, Pers Hotell.
  Les mer
 • KORONASITUASJONEN

  28.04.2020
  ØKONOMISK STØTTEORDNINGAR FOR NÆRINGSLIV/BEDRIFTER
  Les mer
 • YRKESMESSA 2020

  08.01.2020
  1100 elevar var innom Storefjell høyfjellshotell 08.-09.01.2020
  Les mer
 • GODKJENNING AV NORSK REISELIVSFAGSKOLE

  24.09.2019
  Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har no gjeve tilsagn om akkreditering av fagskuleutdanningane Reiseliv og opplevelsesutvikling og Hotell- og restaurantdrift ved Fagskolen Tinius Olsen, avdeling Norsk Reiselivsfagskole på Geilo.
  Les mer
 • LIVSKVALITET HALLINGDAL,LANSERING RESULTAT INNBYGGJARUNDERSØKING

  03.09.2019
  I dag vart resultat frå innbyggjarundersøking om livskvalitet presentert.I samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statistisk sentralbyrå har Regionrådet for Hallingdal gjennomført ein pilot i norsk samanheng, når det gjeld måling av livskvalitet.
  Les mer
 • LIVSKVALITET, INNBYGGJARUNDERSØKING

  26.03.2019
  Regionrådet for Hallingdal vil bruke måling av livskvalitet som verktøy for regional utvikling.
  Les mer
 • HØYRING 2019 -UTBYGGING BREIBAND

  09.04.2018
  Kommunane i Hallingdal med koordinering frå Regionrådet for Hallingdal skal i 2019 søke om statlege midlar til vidare utbygging av fibernett i utvalte område. Dei som ynskjer å gje høyringsuttale er invitert til å gjera det innan 21.6.2019. Kommunane i...
  Les mer
 • HALLINGDAL, PILOT I NORGE FOR MÅLING AV LIVSKVALITET

  06.09.2018
  Regionrådet for Hallingdal vil bruke måling av livskvalitet som verktøy for regional utvikling.
  Les mer
 • HØYRING -UTBYGGING BREIBAND

  09.04.2018
  Kommunane i Hallingdal med koordinering frå Regionrådet for Hallingdal skal i 2018 søke om statlege midlar til vidare utbygging av fibernett i utvalte område. Dei som ynskjer å gje høyringsuttale er invitert til å gjera det innan 24.4.2018. Kommunane i...
  Les mer
 • HØYRING OG OFFENTLEG ETTERSYN

  01.12.2017
  Regional plan for ordinære idrettsanlegg med regional betydning i Hallingdal for perioden 2018-2021
  Les mer
 • HØYRING - UTBYGGING BREBAND

  07.04.2018
  Kommunane i Hallingdal med koordinering frå Regionrådet for Hallingdal skal i 2017 søke om statlege midlar til vidare utbygging av fibernett i utvalte område. Dei som ynskjer å gje høyringsuttale er invitert til å gjera det innan 24.4.2017.
  Les mer
 • TEMADAG - GRØNT SKIFTE

  30.03.2017
  Regionrådet for Hallingdal, Hallingdal Næringshage og Hallingskog inviterar til Pers Hotell måndag 03.04.2017 kl.09-15.30.
  Les mer
 • BU I HALLINGDAL

  19.04.2016
  Flott brosjyre som ynskjer å vise Hallingdal som bustadregion.
  Les mer
 • JOBB I HALLINGDAL

  08.01.2016
  På facebook har me lansert ny side for deg som ynskjer jobb eller har ledige stillingar i Hallingdal. Sida blir administrert av Regionrådet for Hallingdal
  Les mer
 • 5,6 MILL. I TILSKOT TIL BREIBANDSUTBYGGING I HALLINGDAL

  01.10.2015
  Hallingdal nådde fram med sin søknad.Av ein nasjonal pott i 2015 på 110 mil. har Hallingdal fått tilsagn om 5,6 mill.. Av totalt 172 søknadar var det løyvd midlar til 32.
  Les mer
 • Innkalling

  26.10.2023
  Regionrådet har møte 27.10.23
  Les mer

Aktuelt

test