TEMADAG - GRØNT SKIFTE

Regionrådet for Hallingdal, Hallingdal Næringshage og Hallingskog inviterar til Pers Hotell måndag 03.04.2017 kl.09-15.30.

Det grønne skiftet er ein endringsprosess som gjer smartare ressursproduktivitet og lågare utslepp. Men kva betyr det eigentleg? Målet med dagen er å sjå på mogelegheiter det grønne skiftet gjer for verdiskaping her i Hallingdal. 

Korleis kan du som utbyggjar og samfunnsutviklar auke verdiskapningen i det grønne skiftet?  Grønt fagleg påfyll gjennom spennande foredrag.
Meld deg på og sjå programmet her

test