VETERANPLAN FOR HALLINGDAL

Det er no utarbeida ein felles Veteranplan for Hallingdal

Det vil bidra til ei styrking av veteranarbeidet i dalen og vil gjere det lettare for veteranane å halde kontakten seg imellom og med kommunane. Veteranane vil sjølv organisera seg og skapa sine eigne møteplassar.
Planen er no vedtatt - du finn den HER.

test