INVITASJON KURS

Sats på Hallingdal inviterer til kurs i prosjektlederprosessen (PLP) på Torpomoen 21-22 mars 2021.

Omstillingsprosjektet Sats på Hallingdal skal jobbe etter PLP-metodikken. Det er også et krav om at alle prosjekter som mottar omstillingsmidler skal styres etter PLP. Målgruppe for kurset den 21 og 22 mars 2022 er derfor de aktører og bedrifter som vil jobbe med Sats på Hallingdal. Kurset er også relevant for kommunalt ansatte, ansatte i næringslivsapperatet og destinasjonsselskaper, samt andre som er interessert i å lære mer om strukturering av prosjektarbeid.

PLP  bygger på fire sentrale prinsipper for god prosjektledelse:
• Oppbygging av alle prosjekt i faser
• Fast organisering og noen faste roller
• Fast beslutningsprosess
• Oppfølging og kvalitetssikring gjennom måldefinering, milepæler, aktivitetsplanlegging,
beslutningspunkter risikovurdering og gevinstplanlegging

Det er mulig å lese mer om PLP på Innovasjon Norge sine sider: Prosjektlederprosessen (PLP) (innovasjonnorge.no)

Kurset holdes på Torpomoen 21-22 mars 2022. Kurset vil vare fra kl. 9-15 begge dager. 20 personer er max. antall kursdeltagere.
Link til påmelding finner du her: https://forms.office.com/r/ZdnU4pH1Az

Eventuelle spørsmål kan rettes til programleder for Sats på Hallingdal Maria Grevsgård på e-post/tlf: 41765690 /maria@hallingdal.notest