Prosjekter

Sats på Hallingdal har gjort inntil 2 millioner søkbare for bedrifter som har ideer eller prosjekt som vil skape nye arbeidsplasser i Hallingdal. 

Hvem kan søke?

Bedrifter som ønsker å starte eller utvikle sin næring kan søke om økonomisk bistand fra omstillingsmidlene. Bedriften må være registert i Brønnøysundregisteret og ha mål om aktivitet i Hallingdal. 

Hva kan det søkes om?

Sats på Hallingdal har definert seks innsatsområder. For 2022 har styret vedtatt at det er tiltak innen de tre innsatsområdene bærekraft, innovasjon og rekruttering/ kompetanse som skal prioriteres

Det gis primært tilskudd til forstudier og forprosjekt. Noen eksempler på tiltak som kan motta støtte: 

  • Kompetanseutvikling
  • Etablering av ny virksomhet/utvikling av eksisterende bedrifter
  • Nettverksbygging mellom bedrifter

Det gis ikke ren støtte til drift, investering eller arrangementstøtte. 

For bedriftsrettet støtte kreves det egenfinansiering av 50%  av prosjektets/ tiltakets totale kostnadsramme. Egenfinansiering kan være i form av egne midler eller egeninnsats, eventuelt en kombinasjon av disse to.

Hvordan søke? 

Søknader skal sendes inn via regionalforvaltning.no . Søknadsordningen heter Sats på Hallingdal- ekstraordinær næringssatsing.

Til søknaden skal det vedlegges en prosjektplan. Mal til dette ligger på regionalforvaltning eller her

Programleder kan bistå med utarbeidelse av prosjektplanen

Innkomne søknader behandles forttløpende i styret til Sats på Hallingdal. 

Retningslinjer for søkbare midler 2022

Mal til prosjektplan

Ta kontakt med programleder Maria Grevsgård om du har spørsmål eller et prosjekt du ønsker søke midler om. Kontaktinformaskon er  maria@hallingdal.no / 41 76 56 90 

Prosjekter som har fått støtte i 2022

  • Campus Hallingdal
  • Aquasenter
  • Bærekraftsenter 
  • Innovasjon Hallingdal 
  • Industribygg Flå
  • House of Hygge 
  • Gårdsbutikk Hemsedal 

Sats på  Hallingdal                                 

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             LEIKEN, EKTA, FRI, FRISK

                                                   

test