Styret

  • Jan Olav Helling, daglig leder Regionrådet (styreleder)
  • Martine Wee, daglig leder Turufjell
  • Gudrun Hesla, Oset høyfjellshotell
  • Bernt Junger, Skaugum 
  • Solveig Vestenfor, ordfører Ål og regionsordfører
  • Pål Rørby, ordfører Hemsedal kommune

I tillegg er disse observatører til styret

  • Stian Bogar, Hallingdal næringshage
  • Amarjit Singh, Viken Fylkeskommune
  • Britt Haraldsen, Innovasjon Norge

Sats på  Hallingdal                                 

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             LEIKEN, EKTA, FRI, FRISK

                                                   

test