Tiltak

Her vil det komme mer informasjon om tiltak og prosjekter som Sats på Hallingdal jobber med

 

Sats på  Hallingdal                                 

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             LEIKEN, EKTA, FRI, FRISK

                                                   

test