• [30.06.2014] Sokna - Ørgenvika opna fredag

  27.juni 2014, ein merkedag for Hallingdal!

  I fleire  10-år har Hallingdal  kjempa  for veginnkortinga  Sokna –Ørgenvika. No er vegen opna og Hallingdal er 20 min. nærare by’n. Det er 20 min. nærare til fjellet og 20 min. kortare aust – vest.
  17 km. ny vegstrekning gjev ei innkorting på 21 km. 
  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltok på den offisielle opninga.

  Regionrådet for Hallingdal arrangerte i etterkant av vegopninga ei festframsyning, med eit rikhaldig program, med fleire av våre beste kultur- aktørar i tillegg til gode krefter frå våre naboar i aust og vest. Vel 600 hadde funne vegen til Thonhallen.

  Her kan du sjå slutten på framsyninga. 


 • [30.05.2014] Opning Sokna - Ørgenvika, arrangement 27.juni
 • [07.05.2014] Høyring – utbygging av breiband
 • [15.04.2014] Sokna-Ørgenvika - nærmere Hallingdal
 • [08.04.2014] Hallingtreff i Bergen
Flere Nyheiter
Kva skjer i Hallingdal

 

    • 3570Ål    • Tlf:32 08 51 40    • epost:regionraadet@hallingnett.no     • Nettansvarleg: Målfrid Dusegard