• [15.04.2015] Høyring

  Høyring – utbygging av breiband

  Kommunane i Hallingdal med koordinering frå Regionrådet for Hallingdal vil også i 2015 søke om statlege midlar til vidare utbygging av fibernett i utvalte område. Dei som ynskjer å koma med innspel må gjera det innan 13. mai.

  Kommunene i Hallingdal har gjennom satsinga til m.a. Hallingdal Kraftnett og Hemsedal Energi medverka til ei omfattande breibandutbygging i Hallingdal.

  For 2015 er det vurdert som mest aktuelt å vidareføre søknad frå 2014 og søke om statleg finansiering for å etablere nye fiberforbindelsar i følgjande område:
  -       Flå;            Gulsvik
  -       Nes;           Rukkedalen
  -       Gol;           Åsgardane
  -       Hemsedal; Lykkja
  -       Ål;             Søre-Votndalen, Leveld, Opheim, Øvre Ål
  -       Hol;           Hovet, Skurdalen

  Frist for innspel er 13. mai og innspela skal sendast på e-post til regionraadet@hallingnett.no og merkast "Høyring fiberutbygging". Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunane sin samarbeidspart som er Regionrådet for Hallingdal, www.regionraadet.no, tlf. 32 08 51 40.

 • [08.04.2015] Hallingdal er på Hyttemessen
 • [16.02.2015] Statssekretærer i Hallingdal
 • [09.02.2015] Russen i Hallingdal leverte!
 • [29.01.2015] Hallingdal på Hyttemesse
Flere Aktuelt
Kva skjer i Hallingdal

 

    • 3570Ål    • Tlf:32 08 51 40    • epost:regionraadet@hallingnett.no     • Nettansvarleg: Målfrid Dusegard