• [02.07.2015] Hallingdal er med i byregionprogrammet, fase 2

  Hallingdal er etter søknad tildelt ei ramme på kr. 2.680.000 frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til utviklingsprogrammet for byregionar fase 2. Pressemelding frå KMD er her.

  "For eigen maskin"
  "For eigen maskin"

  Hovudmålet med prosjektet for Hallingdal er å utvikle nye type arbeidsplassar, som er lønsame og attraktive for yngre menneske med høgare utdanning og fagutdanning. Prosjektplan kan hentast her.

  Prosjektet har ei total ramme på 6,6 mill.kroner og skal vera avslutta i 2017.

  Meir om byregionprogrammet kan du lesa her

  utvikle nye type arbeidsplassar, som er lønsame og attraktive for yngre menneske
  med høgare utdanning og fagutdanning.utvikle nye type arbeidsplassar, som er lønsame og attraktive for yngre menneskemed høgare utdanning og fagutdanning.
 • [23.06.2015] Sykkelfeber i Hallingdal
 • [15.04.2015] Høyring
 • [08.04.2015] Hallingdal er på Hyttemessen
 • [16.02.2015] Statssekretærer i Hallingdal
Flere Aktuelt
Kva skjer i Hallingdal

 

    • 3570Ål    • Tlf:32 08 51 40    • epost:regionraadet@hallingnett.no     • Nettansvarleg: Målfrid Dusegard