Saker

 

 • 2024
 • 2023
  • Saker til møte 04.-05.12.2023
  • Sak 13-23  Rullering av handlingsprogrammet i Strategisk plan
  • Sak 14-23  Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027
  • Sak 15-23  Samferdselsarbeid fram mot NTP 2025-2036
  • Sak 16-23  Evaluering av samarbeidsavtale for politiråd
  • Saker til møte 20.21.04.2023
  • Sak 07-23  Arbeid med Samferdsel fram mot NTP 2024  
  • Sak 05-23  Årsmelding 2022
  • Sak 04-23  Rekneskap 2022
 • 2022
  • Saker til møte 27.-28.10.22
  • Sak 18-22  Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026  
  • Sak 17-22  Rullering av handlingsprogrammet i Strategisk plan
  • Sak 15-22  Interkommunalt politisk råd
  • Sak 14-22  Evaluering av samarbeidsavtale for politiråd
  • Saker til møte 28.-29.04.2022
  • Sak 08-22  Berekraftsenter i Hallingdal
  • Sak 03-22  Årsmelding for Regionrådet 2021
  • Sak 02-22  Rekneskap for Regionrådet 2021
  • Sak 01-22  Regionalt friluftsråd v/Magnhild Medgard Skår
 • 2021
  • Saker til møte 28.-29.10.2021
  • Sak 18-21  Gjeninnføre Hallingdal Tingrett
  • Sak 13-21  Regionalt politiråd - avtalesignering
  • Sak 12-21  Strategisk plan for Hallingdal
  • Sak 09-21  Årsbudsjett 2022, Økonomiplan 2022-2025  
  • Saker til møte 18.06.2021
  • Sak 07-21  Hallingdalsløysinga
  • Sak 06-21  Toppidrettsregion Hallingdal
  • Sak 05-21  Oppretting av regionalt politiråd
  • Sak 03-21  Strategisk plan Hallingdal
  • Sak 02-21  Årsmelding 2020
  • Sak 01-21  Rekneskap 2020 
 • 2020
 • 2019
  • Saker til møte 01.10.2019
  • Sak 10-19 Årsbudsjett 2020, økonomiplan 2020 - 2023
  • Saker til møte 03.05.2019
  • Sak 05-19  Viken utviklingskontor/innovasjonskontor
  • Sak 04-19  Vidareutvikling Hallinghelse 
  • Sak 03-19  Strategisk plan for Hallingdal - handlingsprogram 2019
  • Sak 02-19  Årsmelding 2018
  • Sak 01-19  Rekneskap 2018
 • 2018
  • Sak 11-18  Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019
  • Sak 07-18  Høyringssvar NOU 2017:17 På ein søndag?
  • Sak 06-18  Strategisk plan for Hallingdal, inkl. Byregionprogrammet
  • Sak 05-18  Viken Fylkeskommune (frå 2020), Hallingdal sine mogelegheiter og utfordringar
  • Sak 04-18  Livskvalitet Hallingdal
  • Sak 03-18  Årsmelding 2017
  • Sak 02-18  Rekneskap 2017
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
  • Sak 12-14  Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015
  • Sak 11-14  Utvikling av Bergensbanen med vekt på Ringeriktsbanen status og mogelegheiter
  • Sak 02-14  Årsmelding 2013
  • Sak 01-14  Rekneskap 2013 
 • 2013
 • 2012
 • 2011
  • Sak 12-11  Strategisk plan for Hallingdal, oppstart revidering   
  • Sak 11-11  Økonomi og handlingsplan for 2012-2015 og årsbudsjett 2012 
  • Sak 10-11  Uttale Strategisk plan for Vestre Viken HF  
  • Sak 03-11  Årsmelding 2010
  • Sak 02-11  Rekneskap 2010
 • 2010
  • Sak 09-10  Orientering om Forprosjektet Hallingdal lokalmedisinske senter
  • Sak 07-10  Handlingsplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 
  • Sak 02-10  Årsmelding 2009 
  • Sak 01-10  Rekneskap 2009
 • 2009
 • 2008
  • Sak 08-08  Økonomi og handlingsplan 2009-2012 og årsbudsjett 2009 
  • Sak 07-08  Strategisk plan handlingsprogram, gruppearbeid 
  • Sak 04-08  Tema rekruttering 
  • Sak 03-08  Drøfting, uttale nasjonal transportplan 2010-2019. Orientering Trafikktryggleik  
  • Sak 02-08  Årsmelding 2007 
  • Sak 01-08  Rekneskap 2007
 • 2007
test