Saker

 • 2023
  • Saker til møte 27.10.2023
  • Sak 63-23 Møteplan 2024
  • Sak 62-23 Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027
  • Sak 60-23 Val av representantar til diverse fora
  • Sak 59-23 Val av rådsordførar og varaordførar
  • Saker til møte 28.-29.09.2023
  • Sak 50-23 Finansiering til berekraftig reisemål - remerking
  • Sak 55-23 Søknad Skarverennet
  • Sak 56-23 Campus Hallingdal, frå forprosjekt til etableringsprosjekt
  • Saker til møte 23.06.2023
  • Sak 44-23  Søknad om støtte frå Landskappleiken
  • Sak 43-23  Medlemskap i sunne kommuner
  • Saker til møte 26.05.2023
  • Sak 38-23  Forlenging av forprosjekt Campus    
  • Sak 34-23  Ungdommens Hallingting
  • Sak 33-23  Sponsormidler 2023
  • Sak 32-23  Administrativ stilling - samferdsel
  • Sak 31-23  Berekraftløftet Viken
  • Sak 30-23  Remerking berekraftig reisemål  
  • Saker til møte 30.-31.03.2023
  • Sak 22-23  Årsmelding 2022
  • Sak 21-23  Rekneskap 2022
  • Sak 20-23  Tv-overføring av regionale møter
  • Saker til møte 24.02.2023
  • Sak 15-23  Meiningsmåling i samband med valet 2023
  • Sak 14-23  TV-profilering av gründarar i Hallingdal. v/Nils Wærstad
  • Sak 12-23  Innspel til NTP 2023-2036
  • Saker til møte 27.01.2023
  • Sak 04-23  Grøn Vekst Hallingdal - Hallingdal berekraftsenter
 • 2022
  • Saker til møte 25.11.2022
  • Sak 79-22  Ny næringslivsrepresentant i styret for Sats på Hallingdal
  • Sak 75-22  Samanslåing næringshage og etablerersenter - oppfølging
  • Saker til møte 30.09.2022
  • Sak 71-22  Møteplan 2023
  • Sak 69-22  Endring frå Regionråd til interkommunalt politisk råd 
  • Sak 68-22  Innspel til evt. rullering av Strategisk plan Hallingdal
  • Sak 67-22  Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2025
  • Saker til møte 29.-30.08.2022
  • Sak 59-22  Samanslåing næringshage og etablerersenter
  • Sak 58-22  Prosjektplan Campus Hallingdal
  • Sak 57-22  Endring frå Regionråd til Politisk råd
  • Sak 56-22  Strategisk plan grunnlag 
  • Saker til møte 03.06.2022.
  • Sak 47-22  Berekraftsenter Hallingdal
  • Sak 46-22  Tilskot/sponsorordning for idretts.-og kulturaktivitetar 
  • Sak 44-22  Støtte - mobilt ferdigheitssenter sjukepleiarutdanning
  • Sak 43-22  Campus  Vedlegg  Medieoppslag Hallingdølen
  • Saker til møte 28.-29.2022
  • Sak 31-22  Årsmelding 2021
  • Sak 30-22  Rekneskap 2021
  • Sak 28-22  Innspel til høyring - endring arbeidsmiljølova  
  • Saker til møte 25.02.2022
  • Sak 15-22 Restanseliste
  • Sak 12-22 Start up Extreme
   Vedlegg 1Søknad Vedlegg 2Uttale
  • Saker til møte 28.01.2022
  • Sak 08-22 Søknad om støtte til Tour of Norway
  • Sak 07-22 Søknad om støtte til bok om Djup
  • Sak 03-22  Bu-og blilyst i Hallingdal
 • 2021
  • Saker til møte 24.09.2021
  • Sak 69-21  Høyring handlingsprogrammet til Strategisk plan
  • Sak 68-21  Høyring planprogram regionalde planar i Viken 
  • Sak 67-21  Årsbudsjett 2022, økonomiplan 2022-2025 
  • Saker til møte 27.08.2021
  • Sak 63-21  Val av lekdommar/nestleiar Hallingdal forliksråd
  • Sak 62-21  Samarbeidsavtale om drift av etablerertjenesten i Viken 2022-2025
  • Sak 61-21  TV overføring av kommunestyremøter i kommunane
  • Sak 58-21  Politiråd - samarbeidsavtale
  • Sak 56-21  Høyring handlingsprogram samferdsel i Viken 2022-25
  • Sak 54-21  Mandat til samferdelspilot - Hallingdalsløysinga
  • Sak 53-21  Handlingsprogrammet til Strategisk plan
  • Sak 52-21  Buskerud bygningsvernsenter, søknad om støtte.
  • Saker til møte 28.05.2021
  • Sak 42-21  Strategisk plan Hallingdal
                             Vedlegg - Høyringsutkast Strategisk plan 
  • Sak 45-21  Felles kommunelege Hallingdal 
  • Saker til møte 29.-30.04.2021
  • Sak 38-21  Årsmelding 2020
                             Vedlegg - Årsmelding 2020
  • Sak 37-21  Rekneskap 2020
  • Sak 35-21  IMA-avtale
  • Sak 34-21  Strategisk plan Hallingdal
                              Vedlegg - Utkast Strategisk plan
  • Sak 33-21  Partnerskapsavtale med Vestre Viken 
  • Saker til møte 08.04.2021
  • Sak 29-21  Søknad på hovedprosjekt "Grønn vekst Hallingdal"
                              Vedlegg - Søknad
  • Sak 28-21  Rekrutteringsprosjekt for yrkesretta utdanning
                              Vedlegg - Informasjonsskriv frå Ål Vidaregåande skule
  • Saker til møte 23.03.2021
  • Sak 26-21  Innspel til Viken Fylkeskommune sitt handlingsprogram for samferdsel
  • Sak 25-21  Sponsorordning for idretts- og kulturaktivitetar i Hallingdal
                     Vedlegg 1 - Søknad, Hallingdal juniorspelemannslag
                     Vedlegg 2 - Søknad, Hemsedal Mållag
                     Vedlegg 3 - Søknad, Hugnad UL
                     Vedlegg 4 - Søknad, Avslutning 10 klasse 2021
  • Sak 24-21  Ny alternativ avtale for IMA-Hallingdal sjukestugu 
  • Saker til møte 26.02.2021
  • Sak 14-21  Innspel til ny berekraftig strategi for fjell og innland  
  • Sak til ekstramøte 12.02.2021
  • Sak 10-21 Utvikling Nortura Gol - vidare arbeid
  • Saker til møte 29.01.2021
  • Sak 09-21  Mogeleg lokalisering av batterifabrikk i Norge
                             Vedlegg 1  -  Hallingdal, lokalisering batterifabrikk 
                             Vedlegg 2  -  Orientering og invitasjon til å melde interesse om mulig tomt 
  • Sak 04-21  Høyringssvar NOU 2020-12
 • 2020
  • Saker til møte 18.12.2020
  • Sak 65-20  Innspel til partnerskapsavtale med Viken
  • Viken sitt møte med kommuneregionar
  • Saker til møte 27.11.2020
  • Sak 60-20  Overføring av kommunestyremøter
  • Sak 58-20  Møteplan 2021
  • Sak 57-20  Val av medlemmer til Forliksråd for perioden 2021-2025
  • Sak 56-20  Ny alternativ avtale for IMA
  • Saker til møte 25.09.2020
  • Sak 51-20  Årsbudsjett 2021, økonomiplan 2021-2024 samt orientering fondsmidlar/bruk 
  • Sak 50-20  Nortura
  • Sak 49-20  Gjennomgang avtale IMA, samt orientering Hallis v/Geir Strømmen
  • Sak 48-20  Felles veteranplan for Hallingdal
  • Sak 47-20  Heilheitleg innovasjonsprogram - Innovasjonslab for RR
  • Sak 46-20  Strategisk plan for Hallingdal - utkast til Hallingtinget
  • Sak 45-20  Høyringsuttale regional planstrategi
  • Saker til møte 27-28.08.2020
  • Sak 41-20 Innspel til partnerskapsavtale, Viken fylkeskommune og Regionrådet 
  • Saker til møte 29.05.2020
  • Sak 33-20  Distriktsmusikar- stilling
  • Sak 32-20  Sponsormidlar 
  • Sak 31-20  Budsjettprosess for interkommunalt samarbeid
  • Sak 29-20  Årsmelding 2019
  • Sak 28-20  Rekneskap 2019  
  • Sak 28-20  Vedlegg revisors beretning rekneskap 2019    
  • Sak 27-20  Sats på Hallingdal
  • Sak 25-20  Forliksråd Hallingdal
  • Sak 24-20  Uttale domstolstruktur
  • Saker til møte 24.04.2020
  • Sak 20-20  Nasjonal transportplan 2022-2033,vegen vidare
  • Sak 19-20  Vegpakke Hallingdal
  • Saker til møte 21.02.2020
  • Sak 13-20  Regional planstrategi Viken
  • Sak 10-20  Nasjonal transportplan 2022-2033, innspel Viken Fylkeskommune  
  • Saker til møte 31.01.2020
  • Sak 04-20  Forsikring, samarbeid forebyggjande arbeid
  • Sak 03-20  Felles innkrevningskontor for kommunale avigifter i Hallingdal
 • 2019
  • Saker til møte 20.12.2019
  • Sak 67-19  Strateigisk plan for Hallingdal 2021-2024 
  • Saker til møte 29.11.2019
  • Sak 63-19  Hallingdal - bærekraftig reisemål, orientering,drøfting
  • Saker til møte 18.10.2019
  • Sak 57-19  Reprensentantar til tilsettingsråd ny dagleg leiar 
  • Sak 56-19  Søknad om støtte til bøker om aurefiske i Hallingdal 
  • Sak 55-19  Årsbudsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023
  • Sak 54-19  Val av representantar til diverse fora
  • Sak 52-19  Val av rådsordførar og varaordførar
  • Saker til møte 26.09.2019
  • Sak 48-19  Møteplan 2020
  • Saker til møte 30.08.2019
  • Sak 45-19  Stillingsendring for dagleg leiar i Regionrådet  
  • Sak 43-19  Tilskot Norsk Reiselivsfagskole
  • Sak 42-19  Søknad forprosjekt "Toppidrettsregion Hallingdal"
  • Saker til møte 28.06.2019
  • Sak 38-19  Tannhelsetenesta i Hallingdal
  • Sak 37-19  Barnehus
  • Sak 36-19  Yrkesmesse 2020, Tilskot
  • Sak 35-19  Vidareføring/utvikling av Ungt entreprenørskap Hallingdal
  • Sak 34-19  Sluttrapport Tråkk'n'roll, søknad oppstart TNR SA  
  • Saker til møte 24.05.2019
  • Sak 31-19  Hallingdal Museum, regulering av tilskot frå kommunane
  • Sak 30-19  UngInvest AIB, søknad om økonomisk tilskot
  • Sak 29-19  Vidareutvikling Hallinghelse
  • Sak 27-19  Trafikkplan Hallingdal (10.30-11.30)
  • Sak 26-19  Nasjonal Transportplan 2022-2033, medverknad med kommuneregionane
  • Sak 25-19  Vidareføring /utvikling Ungt Entreprenørskap Hallingdal
  • Saker til møte 04-05.04.2019
  • Tema         Distriktsindeks
  • Tema          Analyse av kommuneregioner/regionrådsstruktur
  • Sak 21-19  Strategisk plan, handlingsprogram 2019
  • Sak 19-19  Innkjøpsstrategi kommunane i Hallingdal
  • Sak 17-19   Invitasjon møte forliksrådet 
  • Saker til møte 22.02.2019
  • Sak 14-19  Sluttrapport Byregionprogrammet
  • Sak 13-19  Viken - Distriktskontor Hallingdal
  • Saker til møte 01.02.2019
  • Sak 09-19  Uttale, regional plan for lokalisering av tømmerhamn.
  • Sak 08-19  Søknad om tilskot bok,
                             "Frå sosial bygdeopposisjon til sosialdemokratisk arebeidarrørsle"
  • Sak 07-19  Tiltak for betre kommunikasjon og informasjon med kommunane.
  • Sak 06-19  Kommunal fiber, framtidig eigarskap.
  • Sak 02-19  Kulturtradisjonar,språk og styrking av dialektbruk.
                              Dialogmøte med kultursjefane og skuleansvarlege.
 • 2018
  • Sak 51-18  Norges reiselivsfagskole, finansiering 
  • Sak 50-18  Møteplan 2019 
  • Sak 49-18  Høyringsuttale frå kommunane i Hallingdal
                             Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2019-2022 
  • Sak 48-18  Etablering av Barnehus 
  • Sak 47-18  Overføring av kommunestyremøter 
  • Sak 46-18  Felles avløpskontor i Hallingdal
  • Sak 44-18 Høring av forslag til regionalt handlingsplan 2019-2020
  • Notat samling 04.-05.10.2018
  • Sak 41-18  Hallingdal framover, drøfting
  • Sak 40-18  Søknad, støtte til prosjekt "Digitalisering av Olav Slettoarkivet"
  • Sak 39-18  Vegpakke Hallingdal
  • Sak 38-18  Prosjekt Livskvalitet
  • Sak 35-18  Tradisjonsmusikken og dansen i Hallingdal
  • Sak 34-18  Møte med regionalt oppvekstforum
  • Sak 30-18  Hallingdal krisesenter, framtidig drift
  • Sak 29-18  Kommunale sengar ved IMA (intermediær avdeling)
  • Sak 28-18  Tilskot til PAN Innovasjon (SIVA inkubator)
  • Sak 24-18  Hallingdal karrieresenter
  • Sak 23-18  Ung Invest Hallingdal
  • Sak 22-18  Rullering av Kunst og kulturstrategi for Buskerud fylkeskommune
  • Sak 21-18  Handlingsprogrammet for samferdsel (2018-2021) for Buskerud fylkeskommune
  • Sak 19-18  Evaluering Hallinghelse (ikkje endeleg avklart)
  • Sak 18-18  Selskapsstrategi for kommunerevisjon IKS
  • Sak 11-18  Omorganisering NAV 
  • Sak 05-18  Søknad om støtte til Mountains of Norway SA - 2 år 
  • Sak 04-18  Handlingsprogram Strategisk plan Hallingdal
 • 2017
  • Sak 55-17  Søknad om marknadsføring av langrenn i Hallingdal 2018
  • Sak 54-17  Region Viken, innleiande drøfting 
  • Sak 53-17  Søknad om prosjektstøtte til Tråkk'n roll 2018 
  • Sak 52-17  Næringsvenleg region
  • Sak 51-17  Film: Fjord, Fjell og Vidde
  • Sak 50-17  Hallingdal 2020, tiltak 2018  
  • Sak 49-17  Strategisk plan, handlingsprogram 2018 
  • Sak 46-17  Møteplan 2018
  • Sak 44-17  Yrkesmessa 2018, tilskot
  • Sak 41-17  SLT, organisering
  • Sak 37-17 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
  • Sak 33-17  Regional plan for idrettsanlegg
  • Sak 32-17  Ungdomslos i Hallingdal, eventuell vidareføring
  • Sak 31-17  Uttale, Forslag til Regional plan for areal og transport Buskerud
  • Sak 30-17  Etablering av inkubator i Hallingdal  Søknad om tilskot
  • Sak 26-17  Evalueringsrapport ungdomslos
  • Sak 20-17  Uttale, BFK handlingsprogram samferdsel 2018-2021
  • Sak 15-17  Framtidig organisering/drift Halllingdal Etablerersenter
  • Sak 09-17  Felles forliksråd, førebels vurdering
  • Sak 08-17  Søknad om tilskot frå Hallingdal Etablerersenter
  • Sak 05-17  Innspel til handlingsprogram Riksvegar 2018-2021(23) Rapport
  • Sak 03-17  Rettsenter Hallingdal 
  • Sak 01-17  Ungdomslos, vidareføring
 • 2016 
  • Sak 70-16 Søknad om midlar, "Band og orkester i Hallingdal"
  • Sak 69-16 Søknad om midlar, vidareføring "Langrennsprosjektet 2017"
  • Sak 68-16 Søknad om midlar, vidareføring "Tråkk'n roll"
  • Sak 65-16 Fagernes Lufthavn, orientering Ivar Odnes
  • Sak 64-16 Omtanke AS, orientering Ivar Ekeberg 
  • Sak 63-16 Møteplan 2017
  • Sak 62-16 Hallingdal Barnevern
  • Sak 56-16 Innspel på tiltak til handlingsprogram for fylkesvegar og kollektivtransport 2018 – 2021
  • Sak 55-16 Uttale, fylkesmannen sin framtidige struktur
  • Sak 52-16 Møte med NSB
  • Sak 49-16 Representant til hovedstyre KarriereBuskerud
  • Sak 46-16 Framtidig legevaktstruktur i Hallingdal
  • Sak 45-16  Søknad om tilskot, Innovasjonsløft Hallingdal
  • Sak 44-16 Uttale langsiktig strategi for det offentlege skuletilbodet i Buskerud
  • Sak 41-16 Nye folkevalde regionar
  • Sak 38-16 Søknad om tilskot, Tour of Norway
  • Sak 37-16 Regionale idrettsanlegg
  • Sak 36-16 Ny stortingsmelding om bærekraftige byar og sterke distrikt
  • Sak 35-16 Nye folkevalde regionar
  • Sak 34-16 Søknad om støtte til "Bachelor i guide og entreprenørskap i naturbasert reiseliv"
  • Sak 33-16  Søknad, TV2 sending fra Hillbilly Huckfest
  • Sak 28-16 Ny stortingsmelding om bærekraftige byar og sterke distrikt
  • Sak 27-16 TISA-avtala
  • Sak 26-16 Uttale revidering av langsiktig vidaregåande skuletilbod  i Buskerud
  • Sak 24-16 Arbeidsinstitutt, ungdomslos
  • Sak 23-16  Regional plan for kulturminnevern i Buskerud
  • Sak 22-16 Regional areal-og transportplan for Buskerud 2016-2030
  • Sak 21-16  Søknad om midlar til drift av skadefellingslaga i Hallingdal
  • Sak 20-16  Søknad songbok for barn i Hallingdal
  • Sak 19-16 Søknad Hillbilly Huchfest
  • Sak 18-16 Søknad ungt entreprenørskap 2016-2019
  • Sak 17-16 Søknad om midlar til oppstart av Landscene for dans Ål
  • Sak 14-16 Skjønnsmidlar frå Fylkesmannen, 2016
  • Sak 16-16 Nye folkevalgte regionar
  • Sak 10-16 Vedlegg 1, skjønnsmidlar 2016
  • Sak 08-16 Møte med lensmennene i Hallingdal, nærpolitireforma
  • Sak 04-16 Kommunereform, studietur
  • Sak 02-16 Hallingdal karrieresenter, medfinansiering
  • Sak 01-16 Uttale, ekspressutgreiing 2015, Region Sør
 • 2015
  • Sak 66-15 Søknad om midler, prosjekt "Sau i fleire fjøs"
  • Sak 65-15 Søknad om midler, langrennsprosjekt 2016
  • Sak 64-15 Søknad om midler, vidareføring"Tråkk'n roll"
  • Sak 63-15 Hallingdal karrieresenter, orientering/drøfting
  • Sak 62-15 Strategisk plan, Byregionprogrammet, vidare arbeid
  • Sak 60-15 Regional plan for verdiskapning og næringsutvikling, høyring
  • Sak 59-15 Uttale, administrasjonsstad for sør-øst politidistrikt
  • Sak 58-15 Yrkesmessa 2016, tilskot
  • Sak 55-15 Møteplan 2016
  • Sak 54-15 Val av representantar til diverse fora
  • Sak 51-15 Møteplan 2016
  • Sak 50-15  Hallingdal tingrett-felles tingrett for Hallingdal
  • Sak 49-15  Årsbudsjett 2016, økonomi og handlingsprogram 2016-2019
  • Sak 47-15  Val av representantar til diverse fora
  • Sak 44-15  Val av rådsordførar og varaordførar
  • Sak 40-15 Tilskot for Byregionprogrammet
  • Sak 35-15 Familievernkontoret i Hallingdal, organisering
  • Sak 34-15 Rettsenter Hallingdal 
  • Sak 33-15 Statlege arbeidsplassar 
  • Sak 30-15  Søknad om tilskot, «Regionalt leiarstøtteprogram for skuleleiarar»
  • Sak 29-15 Søknad om tilskot, Hått Halling
  • Sak 28-15 Søknad om tilskot, "I Gudes fotspor,Historia om nasjonalromantikken i Hallingdal" 
  • Sak 27-15 Søknad om tilskot, Regional kulturkoordinator for Hallingdal 
  • Sak 26-15 Søknad om tilskot, «Folkesong i Hallingdal» 
  • Sak 24-15 Søknad om tilskot, «Småmat og Lefsekling–nye nasjonale matskatter»
  • Sak 23-15 Søknad om tilskot, "Fårestilling" - Nasjonalt senter for ull og får
  • Sak 21-15 Søknad om tilskot, Norse Valley AS 
  • Sak 20-15 Søknad om tilskot, Hallingdal Etablerersenter
  • Sak 19-15 Vedlegg, sykkelprosjekt og profileringsprosjekt langrenn, handlingsplan
  • Sak 12-15 Uttale: "Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss" 
  • Sak 09-15 Søknad om tilskot, Tour of Norway 2015
  • Sak 06-15 Uttale, Utkast ny postlov
  • Sak 05-15 Utgreiing om vegsamband mellom Austlandet og Vestlandet
  • Sak 04-15 Gjennomføring sykkel/langrennsprosjekt
  • Sak 02-15 Vidareutvikling karrieresenter i Hallingdal
  • Sak 01-15 Folkehelsekoordinatorstilling
 • 2014
  • Sak 65-14 Søknad om driftsmidler Hallingkost 2015-2017 
  • Sak 61-14 Vidareutvikling Karrieresenter i Hallingdal
        Vedlegg Sak 61-14 Rapport om karrieresenterutviklingen i Hallingdal 
  • Sak 56-14 Utviklingsprogrammet for byregionar
  • Sak 55-14  Søknad om tilskot Vilt og Trafikk Hallingdal 
  • Sak 54-14  Søknad om tilskot Hallingdal Opplæringskontor
  • Sak 48-14  Partnarskapsavtale med Buskerud fylkeskommune , 2015 – 2016
  • Sak 47-14 Hallingdal Etablerersenter, søknad om støtte 2014
  • Sak 46-14 Visit Hallingdal, søknad om støtte til produksjonsutviklingsprogram
  • Sak 45-14  Hallingdal 2020, vidareføring profilering
  • Sak 44-14 Budsjett 2015
  • Sak 43-14 Møteplan 2015
  • Sak 38-14  Søknad på støtte til arrangementet, Mangesysleri med salgspotensial
  • Sak 37-14 Felles samhandlingstiltak i Hallingdal bakgrunn i Samhandlingsreforma og HLT
  • Sak 33-14 Fordelingsnøkkel - interkommunalt samarbeid
  • Sak 29-14 Hallingdal lokalmedisinske tenester, vidare framdrift
  • Sak 28-14 Møte med politimeister Sissel Hammer, Nordre Buskerud politidistrikt(kl. 12:00 - 14:00) 
  • Sak 25-14 Regional kulturkoordinator 
  • Sak 21-14  SMB utvikling, Reiseliv Hallingdal 
  • Sak 20-14 Tilskot til festforestilling i samband med opninga av Sokna-Ørgenvika 
  • Sak 19-14 Utarbeiding av planarbeidet for regional plan for kulturminnevern, orientering/drøfting 
  • Sak 18-14  Regional areal - og transportplan 
  • Sak 17-14 Regional kulturkoordinator 
  • Sak 16-14 Fordelingsnøkkel interkommunalt samarbeid
  • Sak 13-14 Utviklingsprogram for byregionar, fase 1
  • Sak 11-14 Samlokalisering av Hallingdal Tingrett og Øvre Buskerud Jordskifterett.
  • Sak 05-14 Mogelegheiter og utfordringar for utvikling av kommunane våre,til beste for heile Hallingdal
  • Sak 04-14 Søknad om tilskot, Klima- og energipark 
  • Sak 03-14 Uttale, Idefaserapport Vestre Viken 
  • Sak 02-14 Skjønnsmidlar frå Fylkesmannen 2014 Prioritering av prosjekt til fornying og omstillingstiltak 
 • 2013
  • Sak 55-13 LNK - Landssamanslutninga av nynorskkommunar, medlemskap 
  • Sak 54-13  Profilering Hallingdal - gjennomføring 
  • Sak 53-13 Regionale idrettsanlegg 
  • Sak 51-13 Vertskommune - husleige 
  • Sak 47-13 Prosjekt Hallingdal Lokalmedisinske Tenester  økonomisk garanti for løn 
  • Sak 45-13  Landsdelsscene for dans på Ål Kulturhus i Hallingdal
  • Sak 43-13  Uttale, Statens vegvesen sitt handlingsprogram for 2014-2023
  • Sak 41-13 Felles forliksråd for Hallingdal - vurdering 
  • Sak 35-13 Uttale, planprogram for regional plan for verdiskaping og næringsutvikling
  • Sak 34-13 Uttale, handlingsprogram fylkesvegar 2014-2017  
  • Sak 32-13 Møteplan 2014 
  • Sak 31-13 Budsjett 2014
  • Sak 30-13 Søknad om tilskot, Hallingdal Opplæringskontor 
  • Sak 29-14 Tilskot til Ungt Entreprenørskap
  • Sak 24-13 Søknad om tilskot, Hallingdal Opplæringskontor  
  • Sak 23-13 Yrkesmessa 2013, tilskot 
  • Sak 21-13 Forslag om etablering av felles forliksråd med tilhøyrande sekretariat for kommunane i Hallingdal 
  • Sak 20-13 Søknad Hallingdal Etablerersenter
  • Sak 19-13 Uttale-Buskerud Fylkeskommune, Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017
  • Sak 15-13 Søknad om økonomisk støtte til NM i Saueklipping 2013
  • Sak 14-13  Søknad Ekta vare
  • Sak 11-13  Status Lokalmedisinske Tenester i Hallingdal, drøfting 
  • Sak 10-13  Søknad om tilskot, Hallingdal Reiseliv
  • Sak 07-13  Søknad om tilskot Fårefestivalen 2013
  • Sak 06-13 Skjønnsmidlar frå Fylkesmannen 2013, prioritering av prosjekt 
  • Sak 05-13 Interkommunalt samarbeid, fordeling av husleigekostnader 
 • 2012
  • Sak 64-12 Arrangement, Hallingtreff i Oslo og event. Bergen
  • Sak 58-12  Portal Hallingdal.no
  • Sak 57-12  Hallingdal 2020, prosjektplan
  • Sak 56-12 Konsolidering av museumssektoren i Buskerud, orientering/drøfting
  • Sak 55-12  Samarbeid kommune-politi vedr. "ruskontrakter
  • Sak 47-12 Boka "Historia om Hallingdal"
  • Sak 46-12 Søknad Hallingdal Etablerersenter 
  • Sak 41-12  Hallingdal 2020, Regional posisjonering, hovudprosjekt
  • Sak 40-12 Prosjekt Kompetanse, lærings- og meistringssenter
  • Sak 39-12 Møteplan 2013 
  • Sak 34-12 Hallingdal 2020, regional posisjonering
  • Sak 33-12 Uttale Regional planstrategi 
  • Sak 32-12 Lokalmedisinske tenester i Hallingdal, finansiering vidareføring
  • Sak 29-12 Prosjekt 2014
  • Sak 27-12  Hallingdal Reiseliv, Søknad om tilskot regionale marknads- og produktutviklingssamarbeidet i Hallingdal
  • Sak 26-12 Uttale, "Høyhastighetsutredningen 2010-12"
  • Sak 25-12 Søknad om midler til oppstart av "Home-Start familiekontakten",Frelserarmeens barne og familievern
  • Sak 20-12 Søknad om tilskot, Tilrettelegging av fleksible læringsarenaer i lokalmiljø-utvikling av biblioteka studere 
  • Sak 19-12 Søknad om tilskot, Deaf Aid 
  • Sak 18-12 Val av representant til Hallingskog 
  • Sak 17-12 Val av representant til Hallingdal Folkehøgskule 
  • Sak 16-12 Vidare arbeid Trafikktryggleik Hallingdal
  • Sak 07-12 Val av reprensentant til rådet for SLT-Hallingdal
  • Sak 05-12 Søknad om tilskot, Hallingdal Reiseliv
  • Sak 04-12 Søknad om tilskot, Regionalt plansamarbeid 
  • Sak 03-12  Uttale, Kollektivtransportplan for Buskerud
 • 2011
  • Sak 72-11 Hallingdal sjukestugu, signal om mogelege nedskjæringar  
  • Sak 71-11 Tilskot yrkesmessa 2012 
  • Sak 70-11 Søknad om tilskot langtidsforsøk, fjellbeite i Hol 
  • Sak 69-11 Uttale, veterinærvaktordninga
  • Sak 67-11 Søknad  tilskot lønnnskomp. deltaking opplæringsprogram i tradisjonshandverk 2012-2013 
  • Sak 66-11 Søknad fleksible læringsarenaer i lokalmiljø-utvikling av biblioteka som ein god stad å studere
  • Sak 64-11 Møteplan 2012
  • Sak 61-11 Søknad, Det norske skogselskap  Vedlegg Sak 61-11  Søknad, Det norske skogselskap 
  • Sak 56-11 Årsbudsjett 2012 Økonomi- og handlingsplan 2012-2015 
  • Sak 55-11 Dektaking i Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken
  • Sak 54-11 Val til diverse fora
  • Sak 49-11 Hallingdal reiseliv, søknad om tilskot
  • Sak 44-11 Søknad om støtte til digitalisering ved Folkemusikarkivet i Buskerud
  • Sak 43-11 Boksmia, søknad om støtte til utgjeving av ny og omarbeida utgave av"Hallingdal i biletkunsten"
  • Sak 42-11 Ny partnerskapsavtale med Hallingdal næringshage
  • Sak 38-11 Søknad om støtte til pilot Nice View Studio
  • Sak 37-11 Søknad om utviklingsmidlar til Hallingdal Etablerersenter 2011 
  • Sak 35-11 Søknad om regulering av kommunalt tilskot til Stiftelsen Hallingdal museum
  • Sak 34-11 Søknad tilskot til prosjekt- og driftsarbeid i Hallingkost
  • Sak 29-11  Søknad om tilskot til hovedprosjekt "Ørretens rike" 
  • Sak 24-11 Eventuelt, vedlegg
  • Sak 23-11 Uttale til innspel frå Østlandssamarbeidet til Nasjonal Transportplan 2014-2023
  • Sak 22-11 Uttale, regional plan for Hardangervidda 
  • Sak 21-11 Søknad om støtte til innsamlings- og bokprosjekt om anleggstida i Hallingdal 
  • Sak 20-11 Gol Reisemål, søknad om støtte til Fårefestivalen 2011 og 2012
  • Sak 19-11 Søknad om tilskot til vidareføring av familieforestillinga om Huldra 
  • Sak 18-11 Hallingdal Reiseliv, søknad om tilskot til utvikling av Fjell og Fjord 2011 
  • Sak 16-11  Rekneskap 2010 
  • Sak 15-11 Søknad Bulyst 2011 
  • Sak 12-11 Sluttrapport HLS   Vedlegg Sak 12-11  Vedlegg Sak 12-11   Vedlegg Sak 12-11 
  • Sak 11-11 Skjønnsmidlar frå fylkesmannen 2011 - prioritering av tiltak
  • Sak 10-11 Møte med Buskerud Kollektivtrafikk AS 
 • 2010
  • Sak 72-10 Tilskot/sponsing av regionalt idretts/kulturarbeid 
  • Sak 71-10 Tilskot Ungt Entreprenørskap 
  • Sak 70-10 Møteplan 2011 
  • Sak 69-10 Uttale nye lover  Vedlegg Sak 69-10  Vedlegg Sak 69-10 
  • Sak 65-10 Utgreiing om distriktsstrukturen i politi- og lensmannsetaten, drøfting 
  • Sak 63-10 Val av representant til overordna samarbeidsutval for kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken 
  • Sak 58-10 Søknad om tilskot Nice View Studio 
  • Sak 57-10 Søknad om tilskot, Hallingdal Etablerersenter
  • Sak 56-10 Vassregion Hallingdal, organisering av planarbeidet 
  • Sak 55-10 Profilering av Hallingdal 
  • Sak 49-10 Sluttrapport for forprosjektet – Hallingdal Lokalmedisinske senter 
  • Sak 38-10 Vannregion Hallingdal, forslag  prosjektorganisering vedlegg VO Hallingdal, presentasjon 19.06.2010 
  • Sak 35-10 Forprosjekt for etablering av studiesenter for Hallingdal, søknad om tilskot  
  • Sak 34-10 Norsk fjellmatsenter, søknad om tilskot 
  • Sak 29-10 Busskort for ungdom i Hallingdal (ungdomskort) 
  • Sak 28-10 Søknad om tilskot, Rovdyrsenter Flå 
  • Sak 26-10 Orientering om arbeidet med  "Regional delplan for universell utforming" 
  • Sak 23-10 Deltaking i "Inn på tunet-løtet"
  • Sak 20-10 Søknad, Gardnos metorittkrater
  • Sak 19-10 Søknad,  "Ørretens Rike"
  • Sak 18-10 Søknad,  Hallingdal Reiseliv
  • Sak 16-10 Tilleggspunkt til samarbeidsavtale med Hallingdal Barnevern
  • Sak 15-10 Orientering/drøfting "Helhetlig og langsiktig plan for det fremtidigeskoletilbudet i Buskerud" 
  • Sak 14-10 Orientering om industriprosjekt og reiselivsutdanning
  • Sak 11-10 Søknad om tilskot til samfunnsanalyse Bergensbanen
  • Sak 10-10 Skjønnsmidlar frå Fylkesmannen, 2010-prioritering av tiltak
  • Sak 06-10 Prosjekt kommunar med nedgang i folketalet
  • Sak 05-10 Resolusjon- "Fjern maksimumsverdien for eiendomsskatt på kraftanlegg"
  • Sak 04-10 Val av representantar til Hallingdal Ungdomsråd
  • Sak 03-10 Høyring, Regional delplan for reiselivet i Buskerud 
 • 2009
  • Sak 58-09 Hallingdal Fotballklubb, markering av opprykk til 4.divisjon.
  • Sak 57-09 Søknad om tilskot Hallingdal Skogeigarlag
  • Sak 56-09 Søknad om tilskot Hallingdal Etablerersenter
  • Sak 54-09 Integrerings-/Indkluderingsprosjekt Hallingdal
  • Sak 49-09 Flå stasjon
  • Sak 48-09 Hallingdal gjenbruks- og aktivitetssenter Vedlegg Sak 48-09
  • Sak 46-09 Samhandlingsreforma, Utvikling og organisering i Hallingdal Hallingdal lokalmedisinsk senter 
  • Sak 45-09 Uttale, prosjekt Livslang læring i Buskerud
  • Sak 44-09 Oppretting av Hallingdal Ungdomsråd (HUR)
  • Sak 43-09 Eventuell vidareføring av SLT i Hallingdal 
  • Sak 42-09 Uttale - handlingsprogram for eksisterande og nye fylkesvegar 2010-2013
  • Sak 41-09 Endeleg forslag til delvis bompengefinansiering av Rv7 Sokna-Ørgenvika
  • Sak 40-09 Felles barnevern i Hallingdal, lokalisering
  • Sak 34-09 Evt. vidareføring av prosjektet Trafikktryggleik Hallingdal
  • Sak 33-09 Vegpakke Hallingdal
  • Sak 32-09 Forslag til organisering av næringssamarbeidet i Hallingdal
  • Sak 31-09 Søknad om prosjekt , Kirkens familievernkontor Hallingdal
  • Sak 27-09 Forslag til organisering av næringssamarbeidet i Hallingdal
  • Sak 26-09 Hallingdal Karrieresenter
  • Sak 25-09 Felles møte med styre KS Buskerud 
  • Sak 18-09 Årsmelding 2008
  • Sak 13-09 Søknad om tilskot til ny utgave "Hallingdal i biletkunsten
  • Sak 12-09 Søknad om tilskot til Hallingtrainee
  • Sak 11-09 Partnarskapsavtale med Buskerud Fylkeskommune 2009-2012
  • Sak 10-09 Skjønnsmidlar 2009 Prioritering av prosjekt til fornying og omstillingstiltak
  • Sak 09-09 Samarbeid barnevern Hallingdal
  • Sak 02-09 Uttale, Forvaltningsplan Rv7/Rv52 Vedlegg Sak 02-09, Vedlegg Sak 02-09  
 • 2008
  • Sak 80-08 Møteplan 2009 
  • Sak 79-08 Endeleg forslag til handlingsplan Strategisk plan for Hallingdal
  • Sak 78-08 Søknad om støtte til forprosjekt "Utviklingsstrategier for Deaf Aid"
  • Sak 74-08 Uttale til konseptvalutgreiing (KVU) til Ringeriksbanen
  • Sak 72-08 Søknad om støtte til tv-innspeling Perfect day i Hallingdal
  • Sak 70-08 Søkand om støtte til oppsetting av "Den glade enke", Nesbyen Hornmusikklag.
  • Sak 67-08 Indeksregulering av kommunale tilskot til Hallingdal Museum
  • Sak 66-08 Partnarskapsavtale med Buskerud fylkeskommune, endring av modell?
  • Sak 65-08 Strategisk plan,drøfting med bakgrunn i innspel på møte 26.09.2008 og møte 14.10.2008 
  • Sak 64-08 Informasjon om Vardar, ved styreleiar Tor Ottar Karlsen
  • Sak 63-08 Forslag til justering av organiseringa for prosjektet knytt til attgroing og usiktsrydding
  • Sak 62-08 Søknad om støtte til musikalen Oliver
  • Sak 61-08 Søknad om støtte til årleg ungdomsrådskonferanse for Hallingdal
  • Sak 58-08 Strategisk plan, drøfting med bakgrunn i innspel på Hallingtinget 26 september 2008
  • Sak 57-08 Regionalt samarbeid om asylmottak
  • Sak 53-08 Orientering:  Uttale vedr. søknad om godkjenning av pilotsjukehus
  • Sak 50-08 Drøfting av forslag om ressurs-/fagpool for off. og privat næringsliv i Hallingdal
  • Sak 47-08 "Integrering-/indkluderings-prosjekt" i Halingdal, drøfting
  • Sak 46-08 Etablering av regionalt vegselskap i Buskerud
  • Sak 45-08 Karrieresenter i Hallingdal
  • Sak 41-08 Prosjekt, "Skilting og tilrettelegging langs veiene i Buskerud",
  • Sak 40-08 Søknad om tilskot, Hemsedal Jazzfestival
  • Sak 39-08 Søknad om tilskot til utarbeiding av "stedsanalyse" og reguleringsplan Gol kommune.
  • Sak 38-08 Hallingdal Fotballklubb, baneleige
  • Sak 36-08 Førespurnad om deltaking fra Regionrådet i HallingSkog
  • Sak 34-08 Partnarskapsavtale med Buskerud Fylkeskommune,søknader 2008
  • Sak 33-08 Hallingkost 
  • Sak 28-08 Styrke busetting, rekruttering
  • Sak 13-08 Avtale om samarbeidsutvalg 
  • Sak 06-08 Søknad om økonomisk støtte til elektronisk bom Vassfarvegen, Uttale 
  • Sak 05-08 Val av representantar til rådet for Fjellregionsamarbeidet 
  • Sak 04-08 Småsamfunnssatsinga, drøfting av aktuelle prosjekt 
  • Sak 02-08 Innspel til Regional planstrategi for Buskerud 
 • 2007
test